PBT Eiendomsdrift tilbyr ett bredt spekter av tjenester og produkter innenfor brannvern.

 • Hovedbrannvernleder – Ivaretakelse av gårdeiers lovpålagte plikter vedrørende brannforebyggende arbeid.
 • Risikovurdering
 • Internkontroll
 • Dokumentasjon
 • Oppfølging av leietaker
 • Opplæring og øvelser
 • Tilsyn fra brannvesenet
 • Kontroll og vedlikehold av slokkemidler i henhold til gjeldende regelverk (NS 3910 og NS-EN 671-3).
 • Salg av slukkemidler 
 • Skilt og merking innen førstehjelp og brannvern.
 • Branntetting

  Vi er registrert som godkjent virksomhet av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.