I PBT Eiendomsdrift har vi som mål at Byggdrifterne skal ha fagbrev eller være under utdanning for å bli Byggdrifter, vi er opptatt av høy kvalitet og faglig tyngde hos våre Byggdriftere. Våre leveranser blir ivaretatt og fulgt opp i IK-Bygg / FDV system, dette er til stor trygghet for deg som kunde. Vi leverer alle tjenester et bygg trenger og har gode innkjøpsavtaler. Noen av våre tjenester er listet opp under. Vi tilbyr også Beredskap 365 dager i året for sikring av verdier hvis uhellet skjer på din eiendom.

 • Daglig tilsyn
 • Oppfølging av Ventilasjon
 • Oppfølging av serviceavtaler
 • Legionella
 • Beredskap 365 dager i året.
 • Leietager Oppfølging
 • Bytte av lyskilder
 • Avfallshåndtering
 • Rådgiver for Styre og Forvaltere
 • HMS/FDV dokumentasjon og oppfølging
 • Teknisk Tilsyn
 • Vi setter opp vedlikeholdsplaner og budsjetter
 • Nøkkel administrasjon
 • Visninger for gårdeier
 • Ut og Innflytnings befaringer