I dag er ikke en vaktmester, bare en vaktmester lenger. Denne sentrale rollen i drift av bygg og eiendom har utviklet seg til et bredt spekter tjenester i Vestfold & Telemark, spesialisert for ulike typer eiendom. Moderne næringsbygg krever utdannede Byggdriftere med kompetanse på avanserte styringssystemer i bygget, mens borettslag og andre gjerne ønsker en allsidig og tradisjonell vaktmester i den gamle betydningen.

I Vestfold & Telemark, leverer PBT Eiendomsdrift Øst hele spekteret. Med mange års erfaring forstår vi at selv om mange eiendommer krever tilstedeværelse av en Byggdrifter, ønsker mange andre seg en vaktmester av «det gode gamle slaget», som kan hjelpe til enten det bør kastes på litt strøsingel foran en inngangsdør eller en beboer trenger hjelp til å henge opp et bilde eller flytte en sofa.

PBT Eiendomsdrift Øst AS har derfor begge deler i Vestfold & Telemark. Byggdrifterne våre tar seg av store moderne næringsbygg og boligkomplekser, mens våre vaktmestere er allsidige og gode hjelpere enten oppgaven er liten eller stor.

For å sikre rask og enkel bistand, har vi i Vestfold & Telemark opprettet en beboertjeneste, som går utenpå den faste avtalen om vaktmestertjenester med oppgaver som kontroll av lyskilder, brannvarslere, fyringssystemer og så videre.

Beboertjenesten i Vestfold & Telemark har faste priser på en rekke ulike små og store oppgaver, som eksempelvis bytte av lyspærer, batteri i brannvarsler, flytting av møbler, montering av gjenstander, avfallshåndtering, hjelp med bestilling av eksterne tjenester, nøkkelservice og mye mer.

Og skulle det være behov for ytterligere hjelp, har vi egen serviceavdeling som kan ta seg av større og mer omfattende oppgaver. Finner man ut at oppgavene krever spesialkompetanse, har vi avtaler med en rekke samarbeidspartnere over hele Vestfold & Telemark som vi kan hente inn gode priser fra.

Dette skillet mellom utdannede Byggdriftere og vaktmestere, med beboertjenesten og serviceavdelingen i bakhånd, gjør at om du holder til i Vestfold & Telemark, har vi i PBT Eiendomsdrift Øst en perfekt løsning for deg, uansett behov, budsjett eller type eiendom.

Felles for alle, enten det er næringsbygg, borettslag eller sameier, er at en skreddersydd og komplett vaktmestertjeneste er essensielt for vedlikehold og verdikring av eiendommen. Solide, faste rutiner sikrer problemfri bruk og en positiv opplevelse for både eiere, leietagere og brukere.

Vaktmestertjenesten sikrer ikke minst tidlig registrering av vedlikeholdsbehov, som minimerer kostnadene. Våre Byggdriftere og vaktmestere kommer naturligvis med nyttige innspill for de som sitter med drifts- og vedlikeholdsbudsjetter – og bidrar til å skape stabilitet og forutsigbarhet rundt kostnader og drift.

I PBT Eiendomsdrift har vi slagordet «Din eiendom – vårt ansvar». Våre vaktmestere og Byggdriftere jobber hardt for å være oppdragsgivers forlengede arm, og bidra til at leietagere, beboere og besøkende føler seg sett og ivaretatt, samt at verdien av eiendommen ikke forringes. Tett samarbeid og gode rapporteringsrutiner gir kontroll og forutsigbarhet.

Både vaktmester og Byggdrifter arbeider sammen i vårt elektroniske FDV system.

FDV-systemet ivaretar oppfølging av bygget både med tanke på rutine-oppgaver og kartlegging av vedlikeholdsbehovet. Dette gir deg som kunde god kontroll og oversikt over status på eiendommen i sanntid.

I Vestfold & Telemark har PBT Eiendomsdrift Øst AS vaktordning som kan kontaktes 365 dager i året.

Vaktmesteravdelingen kan også bidra med teknisk forvaltning og drift, renhold og drift av uteområder med grønt vedlikehold, snørydding, strøing og feiing.